Hvem kan jeg hjælpe?

Jeg kan hjælpe dig, der oplever angst, selvværdsproblematikker, stress, belastningsreaktioner og depression.
Læs mere

Hvad er kognitiv terapi?

I kognitiv terapi ser vi på samspillet mellem dine tanker og følelser, hvordan dette samspil kan mærkes kropsligt og psykisk, og hermed også påvirke de handlinger du foretager.
Læs mere

Har jeg angst?

Angst er en følelsestilstand som vi alle kender til. Vi er skabt med et alarmberedskab, der sikrer at vi er i stand til at kunne registrerer fare....
Læs mere

Hvordan arbejder jeg?

Mit psykoterapeutiske afsæt er gestaltterapi. Jeg kan hjælpe dig med at undersøge, hvordan dine vanskeligheder opstår. Når du ved, hvordan de opstår, og får en øget bevidsthed om dig selv og din måde at handle på, så kan vi undersøge, hvilken betydning det har for dig og dit liv. Du får hermed mulighed for at bruge dine indsigter på en for dig meningsfuld måde. 

Der er en betydningsfuld sammenhæng mellem vores tanker, følelser og handlinger. Jeg oplever, at det nogle gange er små justeringer, der kan hjælpe os lettere gennem vores udfordringer. Jeg bruger psykoedukation til forståelse af dit nervesystem og kroppens reaktionsmønstre. Jeg arbejder med stor respekt for dig og din måde at være i verden på, og afholder mig derfor fra “gode råd”. Når det giver mening for dig  introduceres du i hjemmeopgaver med afsæt i kognitive strategier. 

Mine kompetencer

Jeg er certificeret Integrativ Gestaltterapeut MDPF. Har læst kognitiv terapi og mindfulness ved Kognitiv Center Fyn fra 2011-13. Herudover tager jeg afsæt i de kompetencer jeg har erhvervet som sygeplejerske siden 1995. Jeg har mere end 20 års erfaring i formidling og undervisning, diplomuddannelse i uddannelse og undervisning, haft ansættelse sygeplejerske uddannelsen i Vejle, både som underviser og kursus leder. Jeg yder supervision og underviser i kognitive strategier på skoler og arbejdspladser med fokus på trivsel, konflikthåndtering og arbejdsglæde.

Hvad er gestalt terapi

Meget enkelt kan det “at gestalte” oversættes til personens måde at opfatte virkeligheden og agere i den. Vi har ofte “en måde” nogle gamle mønstre, der påvirker os til at tænke, føle og handle på en given måde i de situationer vi oplever. Her kan det vise sig at gamle mønstre/erfaringer står i vejen for at opleve nuet som det er.  Ønsket er, at du bliver opmærksom på disse mønstre, så du kan træffe bevidste valg. Under hensyn til fremtidige konsekvenser, og afstemt med din livssituation.

I Integrativ Gestaltterapi medtænkes både tanker og følelser, kropslige oplevelser, det vi kommer fra og den sammenhæng vi indgår i.