Hvem kan jeg hjælpe?

Jeg kan hjælpe dig, der oplever  angst, selvværdsproblematikkerstress, belastningsreaktioner og depression.

Jeg har de sidste mange år haft den store glæde at få lov at hjælpe mennesker i forskellige livsudfordringer.

Vi kan alle opleve, at “det gør ondt i livet”. Jeg tænker, at det er en naturlig del af vores liv, at opleve livskriser og større eller mindre udfordringer. Som psykoterapeut kan jeg hjælpe dig med at undersøge hvordan dine vanskeligheder opstår. Når du ved hvordan de opstår, og får en øget bevidsthed om dig selv og din måde at handle på, så kan vi sammen undersøge hvilken betydning det har for dig og dit liv. Du får hermed mulighed for at bruge dine indsigter på en for dig meningsfuld måde. Der er en betydningsfuld sammenhæng mellem vores tanker, følelser og handlinger. Jeg oplever, at det nogle gange er små justeringer, der kan hjælpe os lettere gennem vores udfordringer.

Jeg kan i nogle situationer anbefale, at du får vurderet graden af din belastning, hos din læge, da der kan være forskel på hvilken faggruppe; psykiater, psykolog eller terapeut, der bør hjælpe dig. Ligesom du måske også har mulighed for at få tilskud via sygesikringen i forbindelse med psykolog behandling.

Du er meget velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak i forhold til om jeg vil kunne hjælpe dig med dine udfordringer.

Helle Siersbæk kognitiv terapeut

Hvordan arbejder jeg?

Med afsæt i dine udfordringer ser vi på hvordan vi i et samarbejde kan hjælpe dig videre i dit liv. Jeg bruger psykoedukation til forståelse af dit nervesystem og kroppens reaktionsmønstre. Jeg arbejder med stor respekt for dig og din måde at være i verden på, og afholder mig derfor fra “gode råd”. Når det gir mening for dig  introduceres du i hjemmeopgaver med afsæt i kognitive strategier.

Jeg er certificeret psykoterapeut MDPF, og har læst kognitiv terapi og mindfulness ved Kognitiv Center Fyn fra 2011-13. Herudover tager jeg afsæt i de kompetencer jeg har erhvervet som sygeplejerske siden 1995. Jeg har mere end 20 års erfaring i formidling og undervisning med ansættelse ved sygeplejerske uddannelsen i Vejle dels som fastansat, siden som ekstern underviser og kursus leder. Jeg yder supervision og underviser i kognitive strategier på skoler og arbejdspladser med fokus på trivsel, konflikthåndtering og arbejdsglæde.

Mine nøglebegreber er omsorg, nærvær, tillid og høj faglighed.