Hvad er kognitiv terapi?

Kognition er tænkningen om de sanseindtryk, du får både fra dine omgivelser og dig selv. I kognitiv terapi ses på samspillet mellem dine tanker og følelser, hvordan dette samspil kan mærkes kropsligt og psykisk, og hermed også påvirke de handlinger du foretager.

Du kan prøve et lille tankeeksperiment;

Prøv at tænke på “sommerferie”, “hygge” og “glæde“. Du kan lukke øjnene og sige ordene højt et par gange. Prøv at mærke hvordan det føles i kroppen, og hvilken stemning du oplever.

Omvendt kan du prøve at tænke på “nederlag”, “ydmygelse” og “jeg klarer det ikke” på samme måde.

Hvordan føles det for dig? Er der forskel på hvilken stemning, du oplever i din krop, og hvilke typer af tanker, der bliver dominerende for dig?

“Tanker er bare tanker”

…..men hvis vi ikke er bevidste om vores tanker, kan uhensigtsmæssige tanker få lov til at blive styrende for vores tilgang til livet, og de handlinger vi foretager os.

I den kognitive terapi ses på tænkningen, med udgangspunkt i, at tanker bør være mindre begrænsende og undertrykkende og mere støttende, nuanceret og virkelighedsnære.

Det kognitive terapiforløb vil foregå i et tæt samarbejde mellem du og jeg, hvor du vil blive undervist og vejledt som aktiv medspiller. Du vil løbende blive præsenteret for forskellige metoder og teknikker, da jeg tror på at du kan opøve strategier, hvor du lærer at hjælpe dig selv.

Vi ved i dag, at kognitiv terapi er yderst relevant og anvendeligt i forhold til mennesker med angst, stress, depression og selvværdsproblematikker.