Hvad er kognitiv terapi?

Kognition er måden du tænker på om de sanseindtryk, du får både fra dine omgivelser og dig selv. I kognitiv terapi undersøger vi samspillet mellem dine tanker og følelser, og hvordan dette samspil kan mærkes for dig både kropsligt og psykisk, samt hvordan det påvirke de handlinger du foretager.

“Tanker er bare tanker”

Vi har en tendens til at tænke på bestemte måder i bestemte situationer, uden at vi helt kan forklare hvorfor. Disse tankemønstre stammer fra vores erfaringer og er, for det meste, gavnlige. Nogle gange kan gamle mønstre dog stå i vejen for dine ønsker. Hvor uhensigtsmæssige tanker kan blive styrende for din tilgang til livet, og de handlinger du foretager dig.

Kognitiv terapi i klinikken

Her kan terapien hjælpe dig til selvindsigt. Ved at undersøge konsekvensen af dine tanke- og handlemønstre, kan du opdage, hvordan eventuelle vanskeligheder opstår. Herved får du mulighed for at hjælpe dig selv i forhold til, hvordan du ønsker at handle i fremtidige situationer.

Ønsket om forandring

Med udgangspunkt i din situation som den er lige nu, arbejder vi med hvad du ønsker. Vi undersøger hvad du kan gøre og hvad du vil gøre. Forandring kommer ofte for en pris. Det vil altid være dit valg om det er prisen værd.

En hjælp i forandringsprocessen er paradoksalt nok at accepterer det, der er, i stedet for at kæmpe i mod. Accept er ikke det samme som at give op. Det kan være accept af, at du er dig. Accept af at tanker bare er tanker. De kommer i en lind strøm. Det er ikke tankerne, der er problemet. Det er måden du aktivt vælger at handle på tankene, der kan være din udfordring.

Du kan prøve et lille tankeeksperiment:

Prøv at lukke øjnene og tænk noget der er rart for dig. Det kan være mennesker eller dyr du holder af, et minde eller situationer du er glad for. Prøv at mærke hvordan det føles i kroppen, og hvilken stemning du oplever.

Omvendt kan du prøve at tænke på en situation, hvor du følte dig ydmyget, ikke synes du slog til eller misforstået. Hvordan føles det for dig?

Jeg gætter på at der er forskel på, hvilken stemning du oplever i din krop, og hvilke typer af tanker, der bliver dominerende for dig, afhængig af, hvad dine tanker kræser om.