Har jeg angst?

At blive bange er en følelsestilstand som vi alle kender til. Vi er skabt med et “alarmberedskab”, der sikrer, at vi er i stand til at kunne registrer fare. Det er gavnligt for os i reelle farlige situationer, hvor vi ikke kan bruge meget tid på at vurdere situationen, men i stedet skal reagere instinktivt.

I nogle situationer kan vores alarmberedskab give “falsk alarm”, hvor der opstår tegn på fare i form af forskellige symptomer. Her ændre nervøsiten eller det at være på vagt sig fra et normalt beredskab til en pinefuld tilstand som en egentlig angstlidelse. Angst er en ubehagelig følelse med bekymring, ængstelse og panik.

Angst opleves i alle aldersgrupper. Jeg har hjulpet mennesker med angst i et bredt aldersspænd. Strategierne minder om hinanden, men tilgangen er selvfølgelig afstemt efter dig.

Hvordan ved jeg om jeg har angst?

Angst er karakteriseret ved, at du oplever panikanfald, hvor din krop giver forskellige symptomer som: hjertebanken, trykken for brystet, åndenød, maven “snører sig sammen”, en følelse af at skulle besvime, svimmelhed, kvalme, synsforstyrrelser, føleforstyrrelser “prikken i fingre og tæer”, svedeture og/eller kuldefornemmelser. Et angst anfald kan være en meget voldsom oplevelse. Man kan godt blive helt bange for sig selv, og opleve fuldstændig kontrol tab.

Symptomerne tager typisk til indenfor nogle minutter og aftager herefter igen.
Det er helt normalt, at man bliver bange eller nervøs for disse symptomer.
Symptomerne kan også være tegn på fysisk sygdom. Det er derfor vigtigt, at få en udredning hos egen læge, inden der startes et behandlingsforløb.

Der ligger ofte en belastende periode forud for ens debut. Første angst anfald kan komme pludseligt. Nogle gange opstår angsten inden du overhovedet selv når at opfatte, at du tænker, der er farer på færde – andre gange er det en angst for noget ud i fremtiden, der hindre/ begrænser dig i din adfærd.
Det kan være angst for at flyve, at komme i rum hvor du pludselig ikke kan få luft, torden vejr, bilkørsel, indkøb i større centre, hvor der ikke lige er en udvej tæt på, -> bare for at nævne nogle eksempler.

Hvordan behandles angst?

Med et kognitivt afsæt, vil jeg i samarbejde med dig, se på de forskellige situationer, hvor angsten opstår. Ved at analysere situationen, vil du få hjælp til at komme frem til alternative tanker og handlinger. Målet vil være, at du undervises i at forstå din angst og derved også finder redskaber til at handle i situationer med angst. Nu mere du holder dig fra det, der udløser din angst, jo mere sikker bliver hjernen på, at det er farligt og at du skal blive ved med at holde dig fra det. Jeg vil derfor lære dig at kunne være i situationer, der kan udløse angst. Helt konkret vil du få nogle hjælpe sætninger, der kan hjælpe dig til at angsten klinger hurtigt af igen.

Efter et kognitivt behandlingsforløb vil du opleve at det er dig, der har styr på angsten i stedet for at det er angsten, der begrænser dig. Du vil hermed få mulighed for at gøre mere af det du gerne vil.