Har du en eller flere medarbejdere, hvor du tænker de kunne have det bedre?

Tænker du dette kunne bunde i personlige udfordringer?

Jeg udfører et sundheds tjek – på en lidt anderledes måde….

Jeg har erfaring med at mennesker af forskellige årsager oplever at de presses ud over hvad de selv magter. Det kan være omstruktureringer, nye udfordringer og uforudsigelighed på arbejdspladsen, der kan være med til at nogle medarbejder mistrives. Dette kan spænde bredt fra tristhed, irritation, mangel på overskud og lavt selvværd til stress, depression, angst og lign. mentale udfordringer.
Jeg tænker det som en naturlig og nødvendig del af livet at vi udfordres. Det kan tænkes som en livsfase, og derved også mulighed for forandring til det bedre.

Når et menneske rammes på den ene eller anden måde ser jeg det naturligt, at det påvirker omgivelserne. Det være sig familiemæssige relationer, men også på arbejdspladsen.
Nogle kan tage på job og ”lade problemerne blive hjemme”. Andre ender med sygedage og eventuelle sygemeldinger.
Jeg tænker det er vigtigt at kaste lys på udfordringerne, få det konkretiseret, så problemerne ikke vokser sig til mere end de er, – på tanke plan. ”Tanker er bare tanker”, men tanker er samtidig det der danner vores virkelighed. Ved at tage disse oplevelser alvorligt og teste deres aktualitet skabes der mulighed for at disse bearbejdes med de rette kompetencer.

Jeg har erfaring med, at det kan være til stor glæde og gavn at få en uvildig dialog omkring livssituationen.
Selv i de bedste arbejdsrelationer, vil der altid være en skæv magtbalance.
Det er derfor vigtig med en tillidsfuld relation for at give de bedste betingelser for en konstruktiv samtale med henblik på at få vurderet graden af den enkeltes udfordring.

Hvad kan jeg tilbyde?

  • Mange års erfaring med samtalen som et redskab til udvikling og forandring.
  • En respektfuld samtale med fokus på den enkeltes udfordringer.
  • En vurdering af behov for samtaleforløb.
  • Undervisningsforløb/livsstilsvejledning i forhold til livsstilsrelateret udfordringer.

Mine nøglebegreber er omsorg, nærvær og en professionel tilgang.