Undervisnings­forløb med fokus på trivsel

Det fascinerer mig at arbejde sammen med så mange mennesker, der yder en ”service”, for andre mennesker – både i form af omsorg og praktiske gøremål, med den enkelte i fokus. ”Grundmaterialet” er mennesket der giver. Vi ved, at der kan være høje følelsesmæssige krav, stor foranderlighed og uforudsigelighed.

Jeg har sammensat et undervisningsforløb med fokus på din trivsel som menneske, dermed også som fagperson og kollega. Der arbejdes med faglig stolthed, personlig styrke og arbejdsglæde.

Det strækker sig over 6 moduler a 2 timer. De første 4 moduler afvikles inden for 2-3 måneder. Herefter vil der være tid til implementering.  Hvorefter vi har 2 moduler med et teoretisk oplæg og opfølgning på de første moduler.

Der undervises i nedenstående kerneområder

Kommunikation og kognitiv terapi: Vi kommunikerer hele tiden. Vi taler både til os selv og hinanden. Jeg vil med afsæt i den kognitive diamant, (vores tanker, følelser, kropslige oplevelser og handlinger), belyse kommunikations indflydelse. Vi arbejder med strategier ift. ønskede kommunikation.

Nærvær: Vi kan have en tendens til at ”være på vej”. De fleste af os kender til grublerier og bekymringer. Her arbejder vi med strategier ift. energifordelingen mellem fortid, nuét og fremtiden. Med øvelser i at være der hvor vi er.

Kroppens naturlige forsvar: Evolutionært har vi en ”better safe than sorry” mekanisme, der gør os ”dygtige” til at se farer og have opmærksomhed på fejl, alt sammen for at sikre vores overlevelse. I dag er det ofte ”mentale løver”, der forstyrrer os. Fokus er her, at forstå kroppens naturlige forsvar, så det kan bruges som en styrke frem for en forstyrrelse.

Situation og reaktion: Her arbejder vi med hvad der er i vores ”magt”. Ofte bruger vi en del energi på ”noget” vi ikke kan ændre. Det skaber uro i vores nervesystem og tager vores opmærksomhed. Fokus i dette modul handler om vores reaktioner, med henblik på strategier, der kan frigive energi og ”sætte os fri”.

ACT: Vi bruger kerneelementerne indenfor ACT til en opsamling af fokuspunkterne i de enkelte teams.

Vores følelsesregulerende system: Her bruger vi teorien om vores følelsesregulerende system til at forstå os selv og hinanden. Både som kollegaer, borgere og pårørende.

Se priser og kontakt oplysninger her