Hvordan styrker jeg mit selvværd?

Der kan være flere grunde til lavt selvværd eller manglende selvtillid. Ofte handler det om alt for høje forventninger til sig selv. Det, der med andre ord også kaldes perfektionisme. Det kan skyldes barske selvvurderinger eller oplevelser gennem livet, der har sat sine spor.

Det er vigtig at slå fast, at det er helt naturligt at opleve situationer med usikkerhed og hård selvkritik, det tænker jeg er et menneskeligt vilkår. Det bør dog ikke være en permanent følelse.

Jeg tror, en stor udfordring er, at vores urinstinkter har “tunet os ind på”, at det er sikrest at være fejlfinder. Hvis vi hviler for meget i os selv, er der risiko for, at overse eventuelle faresignaler. Det var sikkert godt for vores forfædre, da de levede på Savannen. Men i dag tænker jeg, at denne negative selvreflektion ødelægger mere end den gavner.

Det er udmærket at vi reflekterer over vores handlinger og den feedback vi får fra vores omgivelser. Men vi har en tendens til at hæfte os mere ved de fejl og fiaskoer, vi alle oplever, end at glædes over vores små og store succeser. Ja, for hvad er en succes? hvor stor skal den være, før vi kan tale om, at noget er godt nok?

Hvordan kan jeg få bedre selvværd?

Jeg oplever, at en større bevidsthed omkring vores tankesæt, styrker os til at takle de udfordringer, vi hver især har, og forhåbentlig også til at acceptere livet, som det uperfekte liv det nu engang er.

Det er min erfaring, at det gavner med en større bevidsthed omkring de tanker, der helt naturligt og automatisk fylder vores hverdag time for time.

Hvis vi ikke er bevidste om vores tanker kan uhensigtsmæssige tanker få lov til at være styrende for vores tilgang til os selv, og de handlinger vi foretager os. Vi kan komme til bevidst at undgå situationer, fordi vi er bange for at fejle.

Lavt selvværd kan også komme til udtryk i fysiske symptomer som hovedpine, anspændthed, svedige hænder, sugen i maven og en oplevelse af ikke at kunne tænke klart.

I den kognitive terapi arbejder vi med, at dine tanker, bliver mindre begrænsende og undertrykkende og mere støttende, nuanceret og virkelighedsnære. Du kan lære at være “din egen bedste ven”