Har jeg en depression?

5% af den voksne danske befolkning oplever at få en depression. Depression er ikke blot “at have en dårlig dag” eller at være i dårligt humør. Depression er kendetegnet ved vedvarende symptomer i minimum 14 dage.

Symptomer på depression

Nedsat stemningsleje, tristhed, negative automatiske tanker, ængstelse, skyldfølelse, irritabel, nedsat energi, selvmordstanker, nedsat selvtillid samt fysiske symptomer som dårlig nattesøvn, morgen tristhed og nedsat appetit.

Med disse symptomer er der ikke noget at sige til, at du kan opgive håbet, når du er deprimeret. Følelsen af nedtrykthed bliver grobund for en yderligere følelse af tristhed og depression. Det er derfor vigtig, at få hjælp til at bryde “den onde cirkel”, ved at få indsigt i, og hjælp til, hvad du selv kan gøre.

Man ved, at en depression i langt de fleste situationer fortager sig igen. Depressionen kan ændre sig, og tankerne herom kan korrigeres.

Hvordan behandles depression?

I kognitiv terapi arbejdes der med de negative tanker. De negative automatiske tanker identificeres og udfordres i forhold til mere realistiske tanker om dig selv og andre.

Det er normalt, at du mangler initiativ, til at gøre det, der plejer at være godt for dig. Du vil komme til at arbejde med at planlægge aktiviteter for herved at få muligheden for oplevelser.

Jeg kan hjælpe dig med at belyse dine negative tanker. Vi skal sammen finde frem til hvilke aktiviteter, der giver dig energi og hvilke der dræner dig for energi. Vi har fokus på, hvad der for dig er et meningsfuldt liv.